Voci di Naro

Lu tesuru di Fruri

Ogni sett’anni, la notti di Natali,
cu setti rintuocchi precisi e puntuali,
a menzanotti si metti a sunari
na campana a la serra di Fruri.

Si senti chiaru e forti lu so suonu
cuomu un rumuri surdu di truonu,
rintrona nni tutta quanta la vallata
e arriva chiaru finu a Mungiuvita.

Dicinu a lu paisi ch’è na storia
ca ormai si persi quasi la memoria,
d’un fattu successu nill’antichità
a un’omu nobili cadutu in povertà.

Chistu si chiamava Blascu Migliazzu
E ormai nun pussidiva mancu un lazzu
Tantu ca nni la notti di Natali
Nun avia mancu di mangiari.

Ddra notti a la so porta ntisi tuppiari
E lu so servu Ermannu iì ad aprìri.
Si vitti apprisintari un viecchiu scanusciutu
Cu la barbetta bianca e l’aspiettu divirtutu.

“ Blascu, stanotti fannu festa propriu tutti”
Cu carni, vinu, durci e tanti frutti.
Tu sulu puvirieddru e senza grana
Ristasti senza amici e senza cena.

Ma iu ora ti vuogliu cunsulari
E riccu ti vuogliu fari addivintari.
Ascunta beni chiddru c’aiu a diri
Pirchì mancu na virgola a canciari.

Fatti truvari a menzanotti a Fruri
nsilenziu e senza un minimu rumuri
nni lu puostu ca chiamanu lu Strittu;
piglia lu viuolu e vai sempri drittu.

Mmienzu la serra c’è na grutta ranni
attuppata cu petri di tant’anni,
Ci su ricchizzi ngranni quantità
ammunziddrati nni l’oscurità.

Chista è l’entrata di lu gran tisoru
unni si trovanu brillanti e oru.
perli, smeraldi di li cchiù priziusi
nfunnu a la grutta tutti stannu chiusi.

Mi raccumannu lu rispiettu di la forma:
porta la mula bianca di to mà bonarma,
un paru di visazzi di bona fattura
e quattru cannili vergini di cira.

Ricordati, però, lu nuostru pattu,
ca cu lu sangu tò è statu scrittu:
na vota sula può inchiri li visazzi
ni stu puostu chinu di ricchizzi.

Blascu partì accussì la notti di Natali
cu passu lestu p’arrivari puntuali
e duoppu ca caminà na paru d’uri
arrivà stancu a lu quatriviu di Fruri.

Truvà ca l’aspittava spaziintutu
lu Magu cu na tunica vistutu,
sutta lu vrazzu avia tanti papiri scritti
cu l’uocchi sgriddrati e li capiddri dritti.

Ci fici nzinga di farisi seguiri
ed iddru lu fici senza pipitiari
finu ad arrivari davanti a na grutta
attuppata cu na petra liscia e asciutta.,

na speci di balata cu na scritta strana,
ca s’avvirtiva anchi a la luntana
ch’era linguaggiu anticu scanusciutu
tantu ca ‘un si capiva lu significatu.

Chista è la tomba d’un gran Re Sicanu,
dissi lu Magu a Blascu, sempri cchiù stranu.
E’ china di tisori e di diamanti rari,
tanti can un si puonnu mancu cuntari.

Ora mietti la mula a gammi all’ariu
e addruma li cannili a giustu orariu.
e sta sicuru ca propriu a menzannotti
di sta grutta si sbarracanu li porti.

E duoppu ca liggì la formula di ritu
la balata si spustà di lu so situ,
li forti luci l’uocchi cci abbagliaru,
smeraldi, rubini e oru subitu spuntaru.

“Pigliati tuttu chiddru c’arriniesci a purtari”
cci dissi u Magu “e nnarriè un ti vuntari”.
“Mi raccumannu, cerca di fari prestu
e a lu ma signali niesci di lestu”.

Blascu mpazzì vidiennu ddri ricchizzi
e di cursa ammarazzà li du visazzi,
ma era talmenti eccitatu e ntusiasmatu
ca ogni cosa ca vidìa s’avissi carricatu.

C’era na gran carrozza lluminata
di gemmi e di diamanti tempestata,
s’affirrà a lu timuni e cu forza accanita
circava di spustarla versu l’uscita.

Ma nun ci a potti fari criaturi
Nonostanti li sfuorzi e li suduri.
Era troppu pisanti ddra carrozza
E puvirieddru nun avia cchiù forza.

“Prestu” cci gridà lu Magu,” niesci fora,
ca lu tiempu finisci propriu ora,
carrica ncapu a mula sta visazza
e scordati pi sempri sta carrozza.

Blascu niscì di la grutta a mala voglia
E appena si truvà vicinu a la soglia
ntisi un gran rumuri, cuomu na truniata
e all’improvvisu s’attuppà l’entrata.

Partieru lestu lestu versu Naru
ed arrivaru ch’era ancora scuru,
nun ancuntraru mancu n’arma criata
né a lu rituornu e mancu ni l’andata.

Nun dissi nenti a nuddru di l’accadutu,
e di ddru juornu lu so distinu fu canciatu.
Nun ci mancà cchiù nenti nni la vita,
anzi turnà cchiù riccu di na vota.

Ma ora ca putiva essiri felici
senza pinsera e riccu d’amici,
avia un chiuovu fissu nni la menti:
la carrozza e ddri tesori smaglianti.

Pirchì ddru Magu nun mi veni a truvari?
Ermannu miu nun puozzu cchiù campari,
mi suonnu sempri la carrozza luccicanti
e la vuogliu tutta pi mia, nun ci su santi.

Lu servu, allura , si mossi a cumpassioni
e dissi a don Blascu:” haiu la soluzioni,
pi furtuna mi truovu na memoria d’elefanti
e mi ricuordu tutti li paroli di lu negromanti.

perciò don Blascu putiemmu pruvari,
e piensu ca la formula po’ funzionari.
Hannu passatu sett’anni puntuali
e stanotti è arriè la festa di Natali”.

Don Blascu du voti nun su fici diri
e di la cuntintizza si misi a santari,
piglià la mula bianca e quattru cannili
e partì lestu comu un cuorpu di fucili.

E tiempu nnenti a Fruri fuoru junti
stanchi pilati e lu suduri a la frunti.
A menzannotti Ermannu fici ddru parlari stranu
e la serra s’aprì cuomu la vucca d’un vulcanu.

E mmienzu a tuttu ddru gran fumu fittu
Blascu trasì veloci cuomu un gattu.
Pi prima cosa s’afferra a la carrozza
e cerca d’ammuttalla cu gran forza,

ma è stancu e un ci la fa lu criaturi,
ormai è intra un lagu di suduri,
la carrozza pi iddru è assai pisanti
e li so sfuorzi nun sunnu abbastanti.

Ermannu si scurdà na parola tra tanti
e lu ncantesimu si rumpi sull’istanti,
si ntisi un bottu forti e na fumata
e la grutta si chiui cu na gran balata.

Blascu all’internu cerca n’antra uscita
ma capisci ch’è ormai persa la so vita.
Tantiannu a lu scuru, l’uocchi sgrana
e tocca la forma di na gran campana

S’attacca a lu battagliu dispiratu
E lu spingi all’internu sbarattatu
Fora si senti forti lu scampaniari
Comu un lamientu chinu di misteri.

Narranu li viddrani di ddri cuntrati
Ca ogni sett’anni si senti pi li strati,
propriu nni la vigilia di Natali
a menzanotti un suonu di campani.

Dicinu ca è l’arma di Blascu criaturi
ca si raccumanna ancora lu Signuri
e addumanna pirdunu pi l’avidità
ca cu la vita pagari ci tuccà.

Qualcunu cridi a la leggenda strana
ca quannu Blascu scunta la sò pena,
la serra prima o poi tutta si spacca
e la Sicilia intera torna ricca.

Ddri gran tesori ca fuoru di Sicani
è giustu ca ritornanu a li Siciliani
e l’isula cu sti ricchizzi rari
arriè regina avi a riturnari.

Pietro Verde

*******************************************************

  • 22 Marzo 2017

                         

Primavera, dell’olfatto regina

Come regna colei che di zagara

S’incorona; tenue brezza marina

che inonda la mia terra – amara

 

alla mia mente, povertà china,

supina – Oh riarsa terra magra

di Greci, di Siculi e Sicani

terra che piange la grave tara

 

terra che piange falso domani

ma cara, agli occhi e al cuore

di dolore colmata, ma d’amore

nel rimembrar ritrovo reo ardore.

 

 Al grigio del cielo. Francesco Rotondo

*****************************************************

Vendemmiata

Prima che il giorno ancor s’accorci
son già raccolti i grappoli maturi
che il sole generoso e poche piogge
hanno reso più dolci e profumati..

Ed ora ad uno ad uno, con gesti accorti,
rapido il vignaiolo, sgraverà del peso
ogni tralcio di vite ormai sfinito
dal carico pesante dell’estate.

Ormai la foglia ha perso la sua linfa,
e si prepara lenta, cambiando di colore,
a lasciarsi cadere inerte e lieve
sui filari battuti dal trattore.

“Sarà una grande annata di sicuro”
ripete il contadino soddisfatto
sulla soglia della cantina, accanto ai tini,
che gorgogliano ad intervalli regolari.

E mentre invade l’aria, acre e pungente,
l’umido odore del mosto nuovo,
nell’aia le vinacce fumano ancora
agli ultimi tiepidi raggi del tramonto.

Dalla cucina arrivano folate di soffritto,
mentre il camino spande assieme ai fumi
gli odori di una ricca zuppa di verdure,
annunciando una cena ricca di profumi.

Sulla tavola a sera, un bel bicchier di vino,
cederà a breve il passo al giovane fratello,
che, smaltiti i suoi bollori, aspetta San Martino
per svelare i profumi del suo liquido novello.

Pietro Verde

***********************************************************

Stanchezza

Freme l’universo

vertiginosamente

e fremo anch’io.

Nel caos di palpiti

confuso

vedo il palpito mio.

E’ la vita

un lento scorrere d’aneliti,

a primavera inaridirono i fiori

allo sbocciare.

L’estate rese arida la terra.

Io nulla raccolsi.

L’autunno tremolante

privò l’albero mio di foglie,

s’avventò furioso

lasciandomi ignudo.

Desolato il mio campo

le verdi foglie in cui tanto speravo

marciscono già morte nel terreno.

E vedo nero l’inverno,

raccogliere le membra macerate

e l’anima s’appresta

a compiere obbligata

il viaggio supremo;

ma l’universo

vertiginosamente

freme e palpita eterno.

Ricordi di Vita – Pietro Gueli Alletti

**********************************************************

31 Maggio 2016

Ti riconosco che hai guisa di magnolia

dal memore petto il sentimento corre

galoppa, amante e amore e tenera figlia

dei giorni che sono, regina d’Anatolia.

 

Ma il cielo che pur risplende e benedice

nel sole e nelle stelle, nel loro fulgore

cantano a te inni giovane nutrice

e al tuo cuor chiedono solo amore.

 

Cara mia sposa, mia sorella nel destino

Opale verginea e argento bianco

come che il tuo respiro fino

mi brucia nella pelle e nel cuore stanco.

 

Amami un giorno, un mese, un anno,

una vita che rinfiori a primavera

come il mandorlo e il castagno

come Lucia dell’antica era.

 

E quando bacerai i nostri figli

ricordati che sono il frutto della nostra unione

la conclusione, l’apoteosi, i splendidi gigli

la nostra storia, la nostra azione.

 

Oggi a te canto e a te imploro

con l’animo che arde dentro l’involucro suo diletto

saremo vegliardi e troveremo ristoro

stretta la mano, al Cocito condurremo il nuzial letto.

 Al grigio del cielo – Francesco Rotondo

 *************************************************************

A ma muglieri

Ti la facissi ‘na fotografia!

di notti, quannu duormi ‘nsuonnu nchinu

cull’uocchi chiusi quasi a pampinedda

e lu respiru cuomu n’anciddruzzu.

       Ti la facissi ‘na fotografia!

      di juornu, quannu gridi e t’arrabbii;

      quannu t’arricci lu nasu e la frunti

      e sbuffi ca mi pari un treno merci.

     A mia mi piaci quannu si sirena

     ma puru quannu ti piglia a luna,

     mi piaci quannu mi fa’ l’uocchi dunci

     e quannu pi diavulu mi scanci.

     M’abbasta ca mi duni ‘na vasata

     e io mi squagliu cuomu na granita!

      M’abbasta ‘na carizza ni lu cuoddru

      e svambu cuomu fussi un surfarieddru.

Pietro Verde – Le radici dell’anima

…………………………………………………………………………………………………

15 Giugno 2016

 

Tornano a stormi nel mio petto

di idee, di sentimenti remoti

pian piano che il sole

e il vento, disincantano il giorno

ma non me stesso

resiste nel profondo

l’orpello, il sapore d’incenso

ed ecco, che di ardente stupore

guarda il manigoldo alle parole

scritte, sussurrate, non dette,

il giorno muore ma il mio cuore stette.

 —————————————————————————-

CHI TIEMPI STRANI

Ritorna nni la scena Lu re di li Buffuna,
nni spara di minchiati miliuna di miliuna
e ‘ntantu c’é n’esercitu di genti tantu strana
ca nonostanti tuttu cridi ancora a la Befana.

Berlusconi, si sapi, é un piezzu di ruffianu
prima tira la petra e poi arritira la manu,
ma l’italiani hannu troppu curta la memoria
e si scordanu prestu la cronaca e la storia.

Anchi si l’arristassiru ‘n flagranza di reatu
la genti pensa sempri ca u fattu un é piccatu
ed anchi si nni cumina cchiuassai di Cacici
fa sempri lu nnuccenti comu Cristu ‘n cruci.

E recita la parti miegliu di certi attura,
duna sempri la curpa a li tragidiatura,
e si lu trovanu cu li manu ni la marmellata
la curpa è sempri di la carta stampata.

Nun capisci c’ormai avi ottant’anni
e si la smetti ni fa un piaciri ranni
evitannu d’appariri ormai ridiculu
ca certu nun lu sarva mancu un mraculu.

Ma si lu successuri è Matteu Salvini
certu can nun faciemmu bona fini,
almenu u Cavaleri era un buffuni
ma chistu è un galiuotu gnorantuni.

Ma si sapi ca a lu pieggiu ‘un c’è mai fini
E cu stu puopulu fattu di emeriti cretini,
è facili ca prima o poi n’arritruvammu
c’un capu di Guvernu assai cchiù strammu!!!

P. VERDE

Visite: 132